BRUNTÁL | Nové, moderní a dobře vybavené dopravní hřiště dostaly v polovině prázdnin bruntálské děti. Hřiště se nachází v areálu ZŠ Cihelní.

Foto: MěÚ Krnov

Poslední práce byly dokončeny a nové hřiště bylo předáno městu do užívání ve čtvrtek 1. srpna. Namísto provizorního dopravního hřiště vyrostla u školy nová plocha s živičným povrchem, vodorovným značením, prostranstvími s mulčovací kůrou, napevno instalovanými svislými dopravními značkami, zelení a zázemím pro instruktory či organizátory dopravně-vzdělávacích akcí.

Hřiště bude sloužit k dopravní výchově nejen pro děti z přilehlé základní školy, ale pro všechny školky a základní školy ve městě a také pro širokou veřejnost. Z tohoto důvodu byl k hřišti nově vybudován příjezd s bránou od Uhlířské ulice. Užívání hřiště bude upraveno provozním řádem.

Vybudování nového dopravního hřiště si vyžádalo náklady 3 milionů korun. Město akci hradilo ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Bruntál