BRUNTÁL | I nadále odbor sociálních věcí Městského úřadu Bruntál pokračuje s aktivitou anonymního testování osob na onemocnění žloutenkou typu A, B, C.

Foto: Plakát

Poskytovatelem této služby je Nemocnice AGEL Podhorská a.s. v Bruntále a testování probíhá v předem určených měsících – únor, květen, srpen a listopad. Osoby, které patří do rizikové skupiny, mají možnost nechat se zdarma a anonymně otestovat na výše uvedená onemocnění. Poskytovatel této služby provede v jednom měsíci u jedné testované osoby testování na jedno onemocnění, a to dle volby dotyčné osoby. Odběr krve zajistí poskytovatel v odběrové místnosti nemocnice AGEL v Bruntále v ordinačních hodinách – pondělí až pátek od 6:00 do 10:00 hodin.

Touto aktivitou Město Bruntál přispívá ke snižování zdravotních rizik přenosu infekčních onemocnění uživateli návykových látek, čímž je chráněna celá společnost.

Významnými partnery realizace této akce je terénní program pro uživatele návykových látek Služby drogové prevence OPEN HOUSE o.p.s. a Slezská diakonie se službou Domy na půl cesty – TIMOTEI. Obě jmenované služby zajišťují obecnou propagaci akce mezi cílovou skupinu, informují o této možnosti své klienty a v případě zájmu je k testování doprovázejí.
Osoby, které patří do rizikové skupiny, mají možnost nechat se zdarma a anonymně otestovat.

Zdroj: MěÚ Bruntál