ČR | Máte dluhy vůči státu, které jsou vymáhány exekučně, a chtěli byste se jich zbavit? Pak máte jedinečnou příležitost, kterou přinesla novela exekučního řádu kdy po omezenou dobu tří měsíců od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 proběhne tzv. Milostivé léto.

Foto: ilustrační – Pixabay

Milostivé léto, které umožní dlužníkům tento zjednodušený režim využít, bude trvat po dobu 3 měsíců. Během milostivého léta mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.

Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde i o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo i za energetickou společností ČEZ.

Milostivé léto se však nevztahuje na veškeré dluhy vůči státu bez výjimky. Těmito výjimkami jsou peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení, náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti, dluhy na výživném ze zákona a náhrada škody na zdraví. Výjimečnost těchto finančních plnění odůvodňuje jejich vyjmutí z působnosti novely, neboť se jedná buď o plnění ryze sankčního charakteru, nebo se jedná o plnění, jejichž společenská důležitost je vyšší než prostá úhrada pohledávky za dlužníkem.

V případě, že dlužník tohoto institutu chce využít, jedinou jeho povinností je uhradit předmětnou částku buď na účet soudního exekutora, nebo na účet oprávněného dle podmínek nastavených při nařízení exekuce. Soudní exekutor následně exekuci zastaví, a to i bez souhlasu oprávněného či návrhu povinného.

Zdroj: Člověk v tísni

Foto: Člověk v tísni