SVĚTLÁ HORA | V pondělí 24. října 2022 proběhlo za velkého zájmu občanů ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na funkci starosty ani místostarosty obce nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Došlo ke zvolení dvou členů rady obce, pana Jiřího Popoviče a pana Stanislava Zámečníka. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Marcela Hromádková a předsedkyní kontrolního výboru paní Edita Barčíková.

Příští zasedání zastupitelstva obce, na kterém proběhne další kolo volby starosty, místostarosty a zbývajícího člena rady obce (starosta a místostarosta se jimi stávají automaticky) se bude konat v pondělí 7. listopadu 2022 od 17.00 hod. v přístavbě MŠ ve Světlé Hoře.

Do zvolení nového vedení obce zůstává nadále starostkou obce paní Taťána Svobodová a místostarostou Libor Školoud. Jako radní nadále zůstávají Leoš Sekanina, Marek Vilímec a Václav Vojtíšek.