RAZOVÁ | Ve středu 19. října 2022 v Razové proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Razová. V novém volebním období Razovou povede starosta Ivan Fehérvária a místostarostka Barbora Gavendová. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání.

Foto: OÚ Razova

Předseda kontrolního výboru – Martin Pavelka
Předsedkyně finančního výboru – Gabriela Jedlovský
Předsedkyně kulturně, sociálně školského výboru – Martina Andrlíková
Členové zastupitelstva – Jaroslav Rybar a Jiří Vrána

Zdroj: OÚ Rázová