KRNOV | Hlavní náměstí by se v příštích letech mělo proměnit v nadčasový a reprezentativní prostor. Aby úprava byla po všech stránkách kvalitní, ale přitom atraktivní a zároveň nenarušila historické jádro města, vyhlásí město Krnov v nejbližších týdnech architektonickou soutěž. Účast v porotě přislíbili takové kapacity, jako držitelé řady architektonických ocenění Jan Šépka a Pavla Melková nebo člen pracovní skupiny České komory architektů Vojtěch Mencl.

Foto: MěÚ Krnov

Důvody, proč byla pro přeměnu Hlavního náměstí zvolena architektonická soutěž, vysvětluje městský architekt Lubomír Dehner: „Jedná se o velmi významný prostor. To je první věc. Za druhé je to velmi citlivé a dlouho diskutované téma mezi odbornou i laickou veřejností. A právě architektonická soutěž, vyhlášená podle pravidel České komory architektů, je tím nejprestižnějším způsobem, jak zapojit do řešení našeho úkolu co nejvíce kvalitních architektů z celé republiky. Tak závažné zadání se opravdu nevidí každý den a já věřím, že osloví co nejvíce mých kolegů. Ke zvýšení prestiže jsme se snažili také co nejlepším složením poroty, která by měla být zárukou kvality a objektivnosti při posuzování jednotlivých návrhů.“

Architektonická soutěž je sice nejnáročnější způsob, jak prověřit možnosti rozvoje Hlavního náměstí, ale zároveň nejkvalitnější a nejobjektivnější. „Je zde veliká šance, že se mezi soutěžními návrhy objeví takové, které pomohou nasměrovat vývoj v tomto nevýznamnějším veřejném prostoru města správným směrem. Zároveň si město vyzkouší tento způsob zadávání významných architektonických a urbanistických úkolů a v případě úspěchu jej může použít i v jiných případech,“ dodává městský architekt.

Ustavující schůze poroty, v níž kromě renomovaných architektů zasednou také radní, městský architekt, odborníci z oboru památkové péče, životního prostředí, územního plánování a znalci stavebního řádu a kalkulace staveb, se uskuteční v polovině prosince. Hlavním bodem programu bude odsouhlasení soutěžních podmínek, které musí následně projít schválením jak v radě města, tak v České komoře architektů. K samotnému vyhlášení soutěže dojde pravděpodobně v lednu. Soutěž bude dvoukolová, výsledek bychom měli znát do konce června příštího roku.

Zatím poslední architektonická soutěž v Krnově proběhla před padesáti lety, v roce 1967. Týkala se řešení centra města, v němž byla během války zničena řada objektů a další vlivem stáří a nedostatečné údržby zchátraly natolik, že musely být zbořeny. Do soutěže, v níž první cena byla dotována částkou 30 tisíc korun, se tehdy přihlásilo 82 účastníků. Soutěžních návrhů byla nakonec odevzdána polovina.

Zdroj: MěÚ Krnov