KRNOV | Nejpozději na jaře příštího roku bude mít město Krnov k dispozici podrobnou studii na úpravu Hlavního náměstí. Zpracuje ji společnost ATELIER 111 architekti, která v roce 2018 získala 2. cenu v urbanisticko-architektonické soutěži na Hlavní náměstí v Krnově, když první cena nebyla udělena.

Foto: Vizualizace

„Podrobná studie bude sloužit k výběru zpracovatele projektové dokumentace. Cena za poskytnutí autorských práv městu k návrhu a podrobnou studii byla stanovena na 700 tisíc korun bez DPH,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Architekti ve studii detailně rozpracují svůj návrh, s nímž uspěli v soutěži. V něm umístili do středu města dva bloky, které vymezují prostor pro Dolní náměstí v sousedství radnice a Horní náměstí. To vznikne mezi vchodem do Radniční kavárny a řadou domů v severní části náměstí. Dolní náměstí je svým situováním u radnice předurčeno více k reprezentativním společenským událostem, na Horním náměstí by se měly odehrávat kulturní akce a pravidelné trhy.

Bloková výstavba domů je ale záležitostí vzdálené budoucnosti, odhadované přibližně na padesát let. V dohledné době se počítá pouze s úpravou veřejného prostoru, a to jak zelených ploch, tak těch dlážděných. „Na nově vzniklých prostranstvích navrhujeme dva výrazné vodní prvky, na Horním náměstí v podobě vodních trysek chrlících vodu přímo z dlažby, na Dolním náměstí to je kašna. Tu ještě doplní odlitek 3D modelu města s odkazem na předválečnou urbanistickou strukturu. Obytnost prostranství zvyšujeme nově umístěným městským mobiliářem, jako jsou odpadkové koše, pítka, směrovníky, informační nosiče nebo stojany na kola,“ stojí v textové části návrhu úprav.

V místě, kde je plánována budoucí zástavba, dojde ke kultivaci parkových ploch. „Stávající pěší trasy z dožívajících betonových dlaždic budou nahrazeny pěšinami novými, doplněnými mobiliářem korespondujícím s celkovým návrhem náměstí. Většina vzrostlých stromů zůstane ponechána, předpokládáme pouze odstranění křovin a stromů ve špatném stavu. V prostoru budoucí zástavby východně od radnice využíváme stávající osu se stromořadím, volíme zde pouze odlišný způsob zpevnění plochy. V dočasném řešení bereme maximální zřetel na ekonomické hledisko: většinu plochy bude tvořit stávající trávníkový porost, jednotlivé prvky navrhujeme jako univerzální, mobilní, případně jednoduše demontovatelné a přemístitelné,“ uvádějí architekti.

Cílem plánovaných úprav Hlavního náměstí je jeho proměna v pobytové místo, kde by obyvatelé města i jeho návštěvníci chtěli trávit svůj volný čas. Týká se hlavně míst, které v současnosti nenabízí pobytové prvky a lidé jimi proto pouze prochází. Jde například o volnou plochu východně od radnice.

Foto: Vizualizace

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.