KRNOV | Tento měsíc bude v Soukenické ulici zahájena obnova zeleně. A to ve dvousetmetrovém úseku mezi poštou a křižovatkou s Hlubčickou ulicí. Práce spočívají v odstranění přestárlé zeleně, výsadbě nových stromů i keřů a v regeneraci trávníků. Městskou zakázku za půl milionu korun provede firma Sadové úpravy. Dílo bude hotové nejpozději v polovině prosince.

Foto: Pixabay

„V současné době tvoří uliční stromořadí převážně javory mléče a jeden vzrostlý smrk stříbrný. Jde o dřeviny silně poškozené, odumírající nebo odumřelé, s velmi malou perspektivou dalšího růstu, a dále stromy, které jsou nežádoucí s ohledem na cílovou kompozici. Přestárlé dřeviny v počtu dvaceti kusů budou pokáceny a nahrazeny duby letními – kultivarem Fastigiata, který se svým sloupovitým úzkým tvarem hodí do uličního stromořadí,“ uvedla Petra Mužíková z odboru životního prostředí.

V ulici bude vysazeno dvaatřicet dubů, které doplní dva liliovníky tulipánokvěté a také keře. „Keřové skupiny budou tvořit mochny, vajgélie, růže, tavolníky a ořechokřídlce. I trávníky dostanou nový kabát. Projdou regenerací v podobě prořezání, doplnění nerovností, vyvláčení a dosetí travního semene,“ upřesnila Petra Mužíková.

Obnova zeleně navazuje na letošní opravu komunikace v Soukenické ulici, jejíž součástí byla rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek městské hromadné dopravy a vybudování nového přechodu pro chodce u synagogy a parkovacích míst.

Zdroj: MěÚ Krnov