KRNOV | Nový záhon u odbočky ze Svatováclavské ulice k jezu. U bytových domů v Bruntálské ulici nové borovice a jeřabiny, které, až povyrostou, vytvoří protihlukovou bariéru. Výsadba šesti bříz v ulici Švabinského. Kácení osmi lip v Mikulášské ulici. To jsou jen některé zásahy do zeleně, k nimž v současné době dochází.

Foto: MěÚ Krnov

„V Mikulášské ulici jsme odstranili nejvíce nemocné lípy, z nichž některé byly napadeny až čtyřmi druhy hub a jedna byla suchá. Výsadba stejného počtu lip, tedy osmi, proběhla v úterý 14. listopadu. Stejně jsme postupovali i na Dvořákově okruhu, kde k zemi šly tři lípy ve špatném zdravotním stavu a byly vysazeny čtyři nové,“ uvedla Petra Mužíková z odboru životního prostředí. O hodně příjemnější bude i Praskova ulice, která dosud neměla jediný strom. Od úterý má čtyři okrasné hrušně.

Další dva nové stromy, akáty, se objeví také na Hlavním náměstí. Zaplní prázdná místa po svých předchůdcích, které vyvrátila nedávná vichřice. V Ježnické ulici bude pokračovat postupná obnova lipové aleje, která o osm stromů přijde a naopak získá sedmnáct nových.

Město se pustí také do větších úprav. Proměnou projde například plocha kolem fontány se sousoším Rodina na náměstí Hrdinů. „Vzniknou zde trvalkové záhony ve štěrkovém podloží a vysadíme osm stromů, svitelů latnatých. Zároveň nainstalujeme tři lavičky a zlegalizujeme zkratku, která vede na parkoviště,“ upřesnila Petra Mužíková. Terénní úpravy čekají také trojúhelníkový ostrůvek u autobusové zastávky Na špici v Hlubčické ulici. „Ještě letos odstraníme lavičky i rám plakátovací plochy a také kvůli rozhledovým poměrům přesuneme kontejnery na tříděný odpad a pokácíme nemocný javor. Výsadba a instalace nového mobiliáře proběhne na jaře,“ uzavřela Petra Mužíková.

Zdroj: MěÚ Krnov