BRUNTÁL | Rada města se ve středu 25. dubna vyslovila pro zřízení „zóny 30“ v Uhlířské ulici. Schválila návrh a uložila vypracovat projektovou dokumentaci technického řešení „zóny 30“ v celém úseku Uhlířské ulice.

Foto: MěÚ Bruntál

Řešení předpokládá umístění značky „30“ (max. povolená rychlost) a zpomalovacích prvků u vjezdu z ulic Vančurovy a Zeyerovy, dále vyvýšení povrchu v místě křižovatky ulic Dělnické a Uhlířské a také vyznačení zákazu zastavení v dostatečné vzdálenosti před vjezdem do nového parkoviště u restaurace V Zatáčce až k vjezdu do ulice Vodárenské.

Poslední uvedené opatření má vést k vyšší přehlednosti v úseku, kde se lomí místní komunikace Uhlířská a kde v současné době dochází k zúžení jízdního pruhu podélně stojícími vozidly, přičemž další zvýšení pohybu vozidel v tomto místě lze předpokládat v souvislosti s aktuálním zprovozněním nově postaveného parkoviště pro desítky aut.

Zdroj: MěÚ Bruntál