BRUNTÁL | Povolena bude maximálně třicetikilometrová rychlost, přičemž zklidnění dopravy bude zabezpečeno nejen dopravním značením, ale i doprovodným technickým opatřením. Tím bude instalace tzv. zpomalovacích polštářů u celkem čtyř přechodů pro chodce.

Foto: MěÚ Bruntál

Dva budou ohraničovat „zónu 30“, kdy půjde o stávající přechody za křižovatkou s ulicí U Hřiště a před křižovatkou s ulicemi J. E. Purkyně a Vančurovou.

Další dva přechody se zpomalovacími polštáři pak budou nově zbudovány uvnitř zóny – jeden u domu Uhlířská 18 (u začátku zahrádkářské osady) a druhý pak v zatáčce mezi Uhlířskou 19 a chodníkem do Vodárenské ulice (u restaurace).

Bezpečnějším se tak stane přecházení pro všechny, kteří směřují třeba na Uhlířský vrch, k zahrádkám, k areálu bývalé lesní školky nebo dále do prodejny Lidl. Obdobné zpomalovací polštáře byly nedávno instalovány i v Květné ulici.

Dále bude rozšířena komunikace Uhlířská u zahrádek, kde stávající zelený pruh podél plotu osady bude využit k realizaci nových podélných parkovacích stání (v souladu s předpisy) a další nová, kolmá stání budou zřízena namísto zelených ploch naproti (před Uhlířskou 15). Uvedené úpravy schválila rada města ve středu 20. února a uložila zadat zpracování předmětné projektové dokumentace.

Zdroj: MěÚ Bruntál