BRUNTÁL | Bruntál čekají v následujícím období úpravy provozu dopravy, které se dotknou hned několika částí města.Rada města se ve středu 17. ledna zabývala návrhem dopravních úprav, které mají vést ke zlepšení situace v místech, kde je v současnosti tento stav neuspokojivý.

Foto: MěÚ Bruntál

Radní uložili zahájit projekční práce za účelem vybudování chodníku v Zahradní ulici, v úseku od železničního přejezdu po vjezd do objektu společnosti Alfun a. s. Součástí úpravy bude zřízení nové autobusové zastávky a přechodu pro chodce.

Nový přechod pro chodce má vzniknout také v ulici Pod Lipami, kde má navazovat na chodník ve Vančurově ulici. Současně je v plánu vybudování krátkého úseku nového chodníku u zdejší kapličky – tyto úpravy mají vést ke zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců, kteří tudy chodí ze sídliště do areálu obchodního centra na Tř. Práce.

Záměrem je také vybudování nových parkovacích stání podél komunikace I/45 na ul. Dr. E. Beneše pod Společenským domem, a to při zachování autobusového stanoviště v nezbytném rozsahu. Záměr reaguje na zřízení pekárny v prostorách bývalého bufetu při Společenském domě. Rada záměr schválila a uložila zahájit realizaci úprav.

Další změnou bude optimalizace provozu na světlené křižovatce u gymnázia. Rada schválila realizaci takzvané virtuální detekce, která bude automaticky vyhodnocovat momentální provoz a upravovat plynulost provozu podle aktuální situace.

Zdroj: MěÚ Bruntál