MSK | Sanitní speciály za den vyjížděly průměrně k 333 nemocným či zraněným. Celkový počet výjezdů sanitních vozidel činil 139 634, což je 383 za čtyřiadvacet hodin.

Foto: ZZS MSK

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS): Operátorky a operátoři KZOS vedli v období uplynulého roku 352 000 hovorů, tedy téměř tisíc denně. Na tísňových linkách ZZS přitom proběhlo přibližně 200 tisíc volání

Tělesná onemocnění
Náhle vzniklá nebo zhoršená tělesná onemocnění tvoří převážnou většinu zásahů našich posádek. Těchto pacientů ošetřili záchranáři na území Moravskoslezského kraje dvaaosmdesát a půl tisíce (pro srovnání: 57 000 v roce 2010). V téměř šesti stech případech bylo nutno tyto nemocné resuscitovat, neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí, dalším 1524 postiženým již záchranáři nedokázali pomoci. Ve dvou tisících devíti stech případech jsme byli voláni k nemocným s cévní mozkovou příhodou. S akutními koronárními obtížemi bylo ošetřeno 1105 pacientů. Jde vesměs o data srovnatelná s rokem 2021. Mezi mnohé další důvody výjezdů k interním stavům patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.

Úrazy
Záchranáři ošetřovali také 23 514 osob – zhruba o 2300 více, než v uplynulých letech, které utrpěly nějaký úraz či nehodu. Převážně šlo o spíše lehká či středně těžká traumata, která neohrožovala život postiženého. Dalších 529 (dvojnásobek oproti roku 2021) zraněných však bylo ve vážném stavu; dvaapadesát pak musely naše posádky resuscitovat. Lékaři záchranné služby již nemohli zachránit 156 postižených, o pět desítek více, než o rok dříve. Ti na následky svých zranění zemřeli buď ještě před příjezdem posádky, nebo záchranáři prohráli boj o jejich život během zásahu. Množství smrtelných úrazů, kterých v předchozích pandemických letech výrazněji ubylo, se opět vrátilo na svou dřívější úroveň.

Resuscitace
Záchranáři v našem kraji resuscitovali v minulém roce 844 pacientů, u nichž došlo k selhání základních životních funkcí. Jejich úspěšnost přitom byla vysoká, protože ve 44 % případů se jim podařilo obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče ve zdravotnickém zařízení.

Onemocnění psychiatrická a sebevraždy
Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili 5805, tedy o více než pět stovek více, než v předloňském roce. Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také například se závislostmi. V 1663 případech jsme dále zasahovali u lidí, u nichž došlo k sebe poškozování, nebo se pokusili o sebevraždu. Ve vážném stavu bylo více než 170 z nich, třiadvacet těchto pacientů záchranáři oživovali a devadesát dalších, k nimž naše týmy přijely, si záměrně přivodilo smrt. Toto číslo ovšem není konečné, neboť u řady dokonaných suicidií již ZZS nezasahuje.

Výjezdy sanitních vozidel
K pacientům v Moravskoslezském kraji vyjíždělo více, než šest desítek posádek ZZS. Zdravotnická záchranná služba disponuje dvěma typy výjezdových skupin: s lékařem a bez lékaře. Lékařské posádky zasahují v systému rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rendez-vous (RV). Tyto týmy uskutečnily v roce 2022 necelých třiadvacet tisíc výjezdů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) jich bylo minulý rok realizováno přes 116 748, což znamená ve srovnání s rokem 2021 nárůst o přibližně sedmnáct set výjezdů sanitních vozidel. Právě posádky RZP jsou často velmi vytížené a množství jejich výjezdů meziročně trvale stoupá.

Letecká záchranná služba
ZZS MSK disponuje kromě sanitních vozidel také vrtulníkem letecké záchranné služby. Stroj s volacím znakem „Kryštof 05“ má na svém kontě za uplynulý rok celkem 616 misí (o 36 více, než v roce 2021) a posádky přitom strávily v akci 756 hodin. Až na dvě desítky letů, kdy LZS prováděla transporty vážně nemocných či zraněných ze zdravotnických zařízení, zpravidla na specializovaná pracoviště fakultních nemocnic, byly všechny ostatní mise do terénu. Čtyřiaosmdesát letů vrtulníku LZS proběhlo v nočních hodinách.

Speciální týmy
V rámci ZZS MSK pracují také skupiny, jejichž členové zasahují při událostech mimořádného rázu:
Tým pro specializované činnosti je povoláván k zásahům, jež přesahují běžné podmínky, či standard. V roce 2022 pracoval u sto čtyř případů – mimořádných událostí, jako byly požáry výškových budov, průmyslové zóny, nález munice, u infekčních pacientů, Posádka realizovala také transporty s potřebou vysoce specializované péče, jako byli pacienti s ECMO. V dalších případech zajišťovala rovněž rychlé posílení výjezdových prostředků při nárazovém přetížení standardních posádek ZZS.
Intervenční tým poskytuje na místě zásahu ZZS první psychickou pomoc blízkým, či pozůstalým pacienta. Jeho členové jsou povoláváni na místa obtížných, náhlých a tragických událostí. Loni zasahovali téměř ve stovce případů a podporu poskytli 238 zasaženým s akutní stresovou reakcí. Vybraní zkušení interventi ZZS MSK rovněž pokračovali v práci na celostátní zdravotnické krizové lince pro veřejnost. V listopadu 2022 se interventi ZZS stali součástí krajského zdravotnického intervenčního týmu, který propojuje tyto pracovníky napříč zdravotnickými zařízeními v Moravskoslezském kraji.

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Zdroj: ZZS MSK