OPAVA | Benefice věnována sedmnáctiletému Tomášovi, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a noční epilepsií proběhla v Kině MÍR Opava 2. května 2019 v 18 hodin. Na Benefičním koncertě vystoupila skupina Nebe, Oscar Mike, Tři vykřičníky a Slezské kvarteto. Charitativních akcí k pořádala nezisková organizace CPS Trojlístek.

Foto: Andrea Matýsková

Součástí celé akce byla také malá dražba, kde mohli návštěvníci koupit umělecká díla a různé jiné zajímavé předměty, které pořadatelé dostali od dárců. Výtěžek z tohoto prodeje je určen Tomášovi, pro kterého byl koncert uspořádán.

Tomáš je plně závislý na pomoci své rodiny ve všech oblastech života (krmení, osobní hygiena i výměna plen), a to i ve speciální soukromé základní škole pro děti s více vadami, která není jen školou, ale pro něj i druhým domovem. Má tam tu nejlepší odbornou pomoc a hlavně individuální přístup.

Tomáš se neobejde bez pomoci osobního asistenta, kterého musí rodina, společně se školným a denním svozem do školy, pravidelně hradit. Všechny výdaje související s Tomem, který potřebuje pomoc ve všech složkách sebeobsluhy a dohled dospělé osoby 24 hod denně, jsou v převážné části hrazeny z rodinného rozpočtu, kde jediný příjem zajišťuje otec rodiny.

Výtěžek z akce pomůže uhradit tolik potřebnou rehabilitaci a s tím spojené rehabilitační pomůcky, osobního asistenta a pomůže mu zůstat v kolektivu dětí v rámci povinné školní docházky a tím pomoci rozvíjet odborně jeho schopnosti a dovednosti.

Velké díky patří všem, kdo přišli, koupili si vstupenku nebo jakýmkoliv způsobem podpořili benefici. Tímto koncertem celá benefice pro Tomáše nekončí. I nadále můžeme podpořit Tomáše zasláním příspěvku na účet 2501534122/2010.

Zdroj: Andrea Matýsková   

Foto: Andrea Matýsková