TŘEMEŠNÁ | Sobotní dopoledne 27. ledna 2018 bylo pro vedení obce nejen ve znamení II. kola prezidentských voleb, ale mělo také slavnostní náplň a to vítání občánků narozených v roce 2017 v obci Třemešná.

Foto: OÚ Třemešná

„Pro obec je to vždy slavnostní chvíle, neboť  každé dítě narozené v obci znamená potenciál pro zachování života na naší obci. Přejeme dětem pevné zdraví, rodičům odhodlání a trpělivost poprat se s nástrahami souvisejících s výchovou dětí, a babičkám a dědečkům radost z vnoučat,“ řekl starosta obce Třemešná Rostislav Kocián.