BRUNTÁL, KUNOV | Tato úprava spočívá (zjednodušeně řečeno) v tom, že dosavadní území města Bruntálu v rozsahu části Kunov již nadále není součástí Bruntálu, ale nově se stalo součástí obce Nové Heřminovy. Uvedená skutečnost nastala přes nesouhlas Města Bruntálu, kdy o zamítnutí rozkladu rozhodl ministr vnitra.

Foto: MěÚ Bruntál

V důsledku této změny se pak mimo jiné občané s trvalým pobytem na území Kunova stali občany Nových Heřminov. Další důsledky této změny v současnosti Město Bruntál konzultuje s Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, a bude o nich občany informovat.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top