MSK | Nepříznivým podmínkám pandemické situace, která nastala minulý školní rok, se musela přizpůsobit rovněž činnost preventistů. Již na začátku měsíce listopadu 2020 byly v Moravskoslezském kraji osloveny školy s nabídkou on-line přednášek.

Foto: Policie ČR

Spektrum témat je velice široké a každá škola si může takto vybrat například podle problému, se kterým se ve škole dříve potýkali nebo jej aktuálně probírají ve svých hodinách občanské výchovy či předmětu společenských věd. Z ožehavých témat může být například: kyberkriminalita, šikana, drogy, trestní odpovědnost mládeže apod. Pro ty nejmenší můžeme nabídnout hravou dopravní výchovu, téma bezpečí, popovídat si o práci policie a v neposlední řadě si můžeme přečíst policejní pohádku.

V roce 2021 začíná být vyšší zájem o preventivní on-line přednášky!

Školy, které se takovýchto přednášek už účastnily v roce 2020, na ně reaguji pozitivně. Jednou z nich je speciální základní škola na Náměstí 7 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Děti se po přednášce pustily do spontánních malůvek pro policii, čehož si velice vážíme, a proto navazujeme na další témata. 26. 2. 2021 jsme se opět s dvaceti žáky smíšené třídy setkaly u tématu trestní odpovědnost mládeže. Popovídali jsme si o tom, že i děti musí dodržovat zákony, pravidla a mylně se nespoléhat na nepostihnutelnost pro jejich nízký věk. Vysvětlili jsme si co je to přestupek a trestný čin a jaký je další postup, když se nezletilý/mladistvý dopustí nějakého provinění. Nešlo zde o strohé odrecitování kazuistiky, ale vzbudit v dětech podvědomí o závažnosti jejich chování, které mnohdy může nepříjemně ovlivnit jejich budoucnost.

Téhož dne byl navázán on-line kontakt ze ZŠ Staříč na ul. Sviadnovská 332, ve Frýdku Místku. Ve třech po sobě navazujících vstupech byly osloveny třídy prvního stupně v celkovém počtu padesáti posluchačů. Tématem byla dopravní výchova. Děti si zopakovaly dopravní značky, jak se jako účastník silničního provozu správně a bezpečně pohybovat na pozemní komunikaci a na závěr si poslechly příběh „Cesta není hřiště“ z knihy „Policejní pohádky“.

Mezi prvními studenty v Moravskoslezském kraji, kteří absolvovali online preventivní přednášky, byli studenti prvního ročníku novojičínského gymnázia. Netradiční forma distanční prevence byla realizována také díky vstřícnosti metodiků prevence a vedení Gymnázia Nový Jičín. Tématem přednášek byla rizika návykových látek, nebezpečí drog i související trestní odpovědnost. Přednášky s preventivním tématem formou distanční výuky proběhly ve dnech 13. i 18. listopadu 2020 a zúčastnilo se jich víc jak pět desítek studentů prvního ročníku novojičínského gymnázia.

A „nositelem“ nové myšlenky preventivních aktivit distanční formou bylo novojičínské gymnázium i potřetí, kdy vstřícný metodik prevence gymnázia opětovně využil naší nabídky. Online besedy dne 22. ledna 2021 s tématem trestní odpovědnosti se zúčastnilo 32 žáků.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.