MSK | Moravskoslezští preventisté pokračují v preventivních aktivitách i v současné době, kdy standardní činnosti jsou limitovány aktuálními epidemiologickými opatřeními. Oddělení prevence moravskoslezské policie zajišťuje preventivní aktivity také distanční formou, zejména pedagogové škol a školek mohou své požadavky směřovat na e-mail krpt.prevence@pcr.cz.

Foto: Policie ČR

Distanční formou lze nabídnout pro nejmenší děti například čtení publikace Policejní pohádky. Díky příběhům si děti mohou zcela přirozeným způsobem osvojit základní zásady bezpečného chování. Pro nejmenší děti z mateřských škol je však také určena didaktická hra moravskoslezské policie Na policejní služebně. Děti si mohou sestavit modely dopravních prostředků, hrací postavy i policejní služebnu. Při hře se učí, jak se bezpečněji pohybovat na silnici či dětském hřišti.

Nyní je však víc než aktuální zvláště téma kyberprevence, neboť zejména děti komunikují prostřednictvím internetu každodenně mnoho hodin. Právě v Moravskoslezském kraji byl letos v lednu představen a následně v dalších týdnech realizován projekt Tvoje cesta onlinem. Preventisté děti v průběhu výuky informují, jakých rizik si při komunikaci prostřednictvím internetu vlastně všímat, jak mohou internetoví predátoři své potenciální oběti oslovit, jakých informací pak využijí a mnohá další fakta.

V rámci projektu Tvoje cesta onlinem policisté posluchačům doporučí, jak se chovat ve světě internetu bezpečně. Stovky žáků moravskoslezských škol tak kýžené informace k bezpečné komunikaci prostřednictvím internetu již získaly, další žáci si mohou vyslechnout tato doporučení v rámci nabízené distanční výuky.

Moravskoslezští preventisté však v rámci distančních preventivních aktivit nabízí také další témata, zmínit lze namátkou problematiku trestní odpovědnosti, návykových látek (drog), ale také velmi rozsáhlé téma dopravní výchovy. V rámci této problematiky lze využít již výše zmíněné projekty (Policejní pohádky, Na policejní služebně), velmi detailně se tématem zabývá projekt Markétina dopravní výchova. Širokou škálu využitelných interaktivních materiálů naleznou zájemci na webu.

Připomenout lze v současnosti pokračující dětskou soutěž s názvem „Ulice není herna.“ Žáci různých typů škol mohou vytvořit soutěžní díla k otázce, zda v silničním provozu je či není prostor ke hraní. Detailní informace k soutěži projektu Markétina dopravní výchova lze vyhledat v odkazu. Dalším projektem v oblasti dopravní výchovy je projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne. Témata realizovaných distančních preventivních aktivit jsou však rozličná a tento text zmiňuje pouze některá. Další informace k preventivním projektům oddělení prevence moravskoslezské policie naleznete na sociálních sítích Policie České republiky i předmětných webových stránkách.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.