ČR | Návrat do školních lavic bude po prázdninách pro mnohé děti náročnější, většina z nich půjde do školy kvůli koronaviru až po téměř půl roce. I školní rok 2020/2021 s sebou přinese novinky, některé s pandemií úzce souvisí. Do základních a středních škol v Moravskoslezském kraji bude v souvislosti s příznivým demografickým vývojem docházet více žáků než vloni.

Foto: MSK

V Moravskoslezském kraji půjde v září do školy 11 600 prvňáčků, což je přibližně stejný počet jako minulý rok, kdy do lavic usedlo jen o 6 nových školáků více. „I když počet dětí v prvních třídách už třetím rokem klesá, celkový počet školáků stále roste. Základní školy opouští necelých deset tisíc žáků. Silné ročníky teď míří na druhý stupeň základních škol. Více je i žáků na středních školách,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny a upřesnil, že v minulém školním roce navštěvovalo základní školy v Moravskoslezském kraji celkem 105 tisíc žáků, což je o 5 tisíc více než před pěti lety.

„V našem regionu přibývá také žáků navštěvujících střední školy. V novém školním roce by jich mělo být zhruba o tři stovky více než v tom minulém. Přesné počty žáků budeme znát až na konci září, ale podle údajů ohledně odevzdaných zápisových lístků z června je nárůst zjevný. Předpokládáme, že ke studiu na středních školách v kraji nastoupí 11 tisíc nových žáků a celkem ve středních školách se bude vzdělávat 47 a půl tisíce žáků,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny
Letos byla schválena novela školského zákona, ze které vyplývá několik novinek.

 

„Asi nejdiskutovanějším tématem byla povinná maturita z matematiky. Ta byla nakonec zrušena a nadále si maturanti mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem, přičemž povinná zůstává zkouška z jazyka českého. Nově společnou, tedy státní část zkoušky tvoří jen didaktické testy. Ostatní části maturitní zkoušky, jako je písemná práce a ústní zkoušení, budou součástí profilové zkoušky, tedy v gesci střední školy. Další novinkou je nastavení pravidel ohledně mobilních telefonů. Nově může jejich používání omezit nebo i zakázat školní řád. S touto možností se plně ztotožňuji, jsem totiž přesvědčený, že elektronická zařízení děti ve škole zbytečně rozptylují. Novela samozřejmě myslí na případy, kdy dítě například ze zdravotních důvodů mobil opravdu potřebuje, tam jsou možné výjimky,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že novela školského zákona také zpřesňuje opatření při výuce s nebezpečnými chemickými látkami. Nově má společnost Cermat povinnost zveřejnit didaktické testy včetně klíče správných řešení do jednoho pracovního dne od konání přijímací zkoušky.

 

„Za zásadní považuji také změny ve financování regionálního školství. Od ledna tohoto roku totiž školy dostávají peníze ne podle počtu žáků jako doposud, ale podle počtu odučených hodin, což povede ke zkvalitňování výuky a také zvýšení úrovně žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program, ze kterého by do Moravskoslezského kraje mělo jít něco přes 32 a půl milionu korun. Tyto peníze pokryjí mimo jiné zvýšené mzdy, protože na základě této změny financování školy plánují navýšení počtu učitelů nebo jejich úvazků v důsledku dělení tříd na menší skupiny ve vybraných předmětech. V Moravskoslezském kraji odhadujeme od začátku nového školního roku zvýšení úvazků o 166 míst,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

 

V Moravskoslezském kraji přibydou také nové středoškolské obory. Střední škola prof. Matějčka v Ostravě otevře obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, ostravská Střední zdravotnická škola a VOŠ začne vyučovat obor Masér ve zdravotnictví, v Jablunkově přibude na SOŠ a SOU podnikání a služeb obor Informační technologie. Za rok by pak měl na Střední škole Bohumín přibýt obor Železničář, aktuálně probíhá zápis na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

 

Na Covid-19 reagovalo MŠMT a Česká školní inspekce vydáním několika doporučení a manuálů. Tyto dokumenty mají vedení škol pomoci organizovat vzdělávání v době pandemie, obsahují souhrn povinností, ale také doporučení a všech potřebných informací. „Ministerstvo také myslí na adaptaci žáků po návratu do školy, která může být pro některé děti náročnější. Velká část žáků půjde do školy po několika měsících, což se může v jejich rozpoložení významně odrazit. Ministerstvo i školní inspekce doporučují přiměřený vzdělávací obsah i hodnocení,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že ministerstvo také vydalo detailní materiál, který má školám pomoci v případě nutnosti přechodu na vzdělávání na dálku.

Zdroj: MSK