KRNOV | Betonáží podlah, omítáním vnitřních stěn, montáží sádrokartonových příček a dalšími pracemi pokračuje na náměstí Míru rekonstrukce školní budovy pro potřeby základní umělecké školy. Zhotovitel stavby za 75 milionů korun bez DPH má termín dokončení stanoven na 30. května 2023. Žáci ZUŠ Krnov by měli školu na nové adrese začít navštěvovat už v příštím školním roce.

Foto: MěÚ Bruntál

„V budově školy jsou dokončeny rozvody vody, kanalizace a topení, v hrubé podobě elektroinstalace a částečně také vzduchotechnika. Byla už provedena montáž všech oken, téměř hotová je střecha, u níž chybí dokončit některé klempířské prvky, a ve sklepě bude zanedlouho osazena technologie předávací stanice tepla. Zhotovitel předpokládá, že v průběhu prosince začne budovu temperovat, aby od začátku ledna mohly stavební práce uvnitř objektu plynule pokračovat,“ uvádí Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Dokončena byla montáž tepelné izolace na fasádě jižní strany, když na zbývajících stranách bude zachována historická fasáda, a hotový je i vsakovací objekt na dešťovou vodu. „Probíhají práce také v přístavbě školy, kde bude koncertní sál pro sto návštěvníků. Tady byla ukončena betonáž stropu,“ dodává Zbyněk Moravec.

Rekonstrukce školní budovy, která byla postavena v roce 1892, zahrnuje kompletní opravu stávajících prostor a přístavbu koncertního sálu. Po přestavbě bude škola kompletně bezbariérová a bude disponovat výtahem.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál