BRUNTÁL | Na vynikajícím 4. až 10. místě se umístilo Srdce s láskou darované pro malou Karličku Sokolovou z Bruntálu. Vytvořily jej v rámci celorepublikové soutěže s uvedeným názvem děti z bruntálského Střediska volného času pod vedením Michaely Klepancové.

Foto: MěÚ Bruntál

Uspěly v obrovské konkurenci, neboť do soutěže bylo ve dvou kategoriích přihlášeno 211 prací a celkově se letošního roku zúčastnilo 4200 dětí ze všech koutů republiky. Děti z bruntálského SVČ uspěly v mladší kategorii (MŠ a 1. a 2. třídy) a získaly poděkování a věcné ceny od společnosti OPTYS, která je s vydavatelstvím ANTECOM spoluorganizátorem a sponzorem soutěže.

Odměněn byl také tým dětí, které se podílely na výrobě srdce pro válečného veterána a bruntálského čestného občana Petra Becka – ani výsledek jejich snahy se v soutěží rozhodně neztratil.

Cílem soutěže Srdce s láskou darované je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí a také radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování.