BRUNTÁL | Aula bruntálského Petrina byla v úterý 16. ledna odpoledne plná srdcí. K tlukoucím srdcím dětí a dospělých přibyla dvě – s láskou darovaná.

Foto: MěÚ Krnov

Byla s láskou nejen darovaná, ale i zhotovená. Vytvořily je děti z esteticky zaměřených kroužků Střediska volného času Bruntál pod vedením Jany Zieglerové a Michaely Klepancové, aby je po týdnech úsilí darovaly lidem, kteří si je zaslouží obzvlášť.

Jedno srdíčko dostala do života malá Karlička Sokolová, kterou provází od narození nelehký životní úděl. Vyrovnává se s ním s láskou a mimořádnou obětavostí svých rodičů, Tomáše a Milušky Sokolových.

To druhé lze těžko nazývat „srdíčkem“, protože na výšku měří skoro metr. Takto, „symbolicky velkolepě“, vystihuje dosavadní život, bohatý na hezké, ale i neuvěřitelně kruté okamžiky, čestného občana města a nositele Řádu TGM Petra Becka. Srdce zdobí letopočet 1927 jako rok jeho narození a také 1213 na počest Bruntálu, s nímž je život Petra Becka neoddělitelně spjat.

Tomáš Sokol i Petr Beck si srdce převzali s dojetím. Nejen vlastním, ale i desítek přítomných dětí, jejich rodičů, pracovníků SVČ a školy, novinářů a dalších hostů, mezi kterými nechyběli starosta města Petr Rys a místostarosta Vladimír Jedlička.

Nápad vyrobit srdce pro Petra Becka a Karličku Sokolovou vznikl díky zapojení Střediska volného času pod vedením Jany Frankové do soutěže Srdce s láskou darovaná. Cílem soutěže je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí a také radost z vlastnoručně vytvořených výrobků a z jejich darování.

Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce a text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Přihlášená srdce bude hodnotit porota. Od 5. února do 31. března 2018 bude na webu www.srdceslaskou.cz probíhat také veřejné hlasování, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě). Prosíme všechny, aby podpořili srdce z Bruntálu!

Slavnostní setkání vítězů všech kategorií i hlasování se pak uskuteční na jaře 2018 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze.

Foto: MěÚ Krnov