KRNOV | Mezi významné objekty ve městě, které září do noci, se v úterý 30. ledna zařadil kostel sv. Martina. Je nasvícený celkem jedenácti reflektory, umístěnými na čtyřech stožárech, a šestnácti světelnými body v betonových patkách, které jsou zapuštěny do země. Zároveň s kostelem byl nasvícen i zrestaurovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, který se nachází na jeho severní straně.

Foto: MěÚ Krnov

„Světla italské firmy Guzzini instalovala společnost Eltodo Osvětlení, město tato akce vyšla na 900 tisíc korun,“ uvedl Vlastimil Štverák z odboru veřejných zakázek. Světla se rozsvěcují každý den zároveň s veřejným osvětlením.

Kromě kostela sv. Martina je ve městě nasvícený poutní kostel na Cvilíně, radnice a významné prvky ve Smetanových sadech, jako socha Bedřicha Smetany, Švédská zeď s Neptunovou kašnou, kašna s chlapečkem na želvě před kostelem sv. Martina nebo altán u řeckého památníku.

Zdroj: MěÚ Krnov