MSK | První skupina studentů bakalářského oboru Zdravotnického záchranářství z Ostravské univerzity absolvovala v uplynulých dnech úvodní vzdělávání v rámci své povinné praxe. Budoucím kolegům se přitom před prvními zkušenostmi skutečné práce v terénu věnují školitelé Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby MSK.

Foto: ZZS MSK

Cílem čtyř denního školení studentů 2. ročníku, kteří poprvé vstupují do záchranářské praxe, je především sjednocená a odborná příprava. V úzké kooperaci s Lékařskou fakultou navazuje na znalosti a dovednosti, které již získali v rámci studia. Nyní jsou velmi podrobně a prakticky seznámeni s vybavením vozidel ZZS, následně i s reálnou prací a úkoly zdravotnického záchranáře při zásahu. Školení je připraveno vždy pro skupinu do deseti studentů a probíhá nejen v prostorách učeben, ale zejména ve vozidlech ZZS i dalším reálném zázemí.

Vstupním vzděláváním projdou postupně všichni studenti daného ročníku. Školitelé tak studentům vytvářejí jednotný základ pro jejich další povinnou, jedenácti týdenní praxi na záchranné službě, již musejí v rámci studia absolvovat.

Zdravotnická záchranná služba MSK si uvědomuje klíčovou roli praktické přípravy budoucích záchranářů, a proto do ní nově vstupují také specialisté Vzdělávacího a výcvikového střediska – školitelé, kteří se jinak věnují především vzdělávání svých kolegů v rámci rozvíjení odbornosti posádek ZZS.

Zdroj: Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: ZZS MSK

Foto: ZZS MSK