KRNOV | Vybudování cyklostezky vedoucí po náspu bývalé železniční tratě z Krnova do Hlubčic, propojení obchvatu Krnova s polskou stranou, stav komunikace mezi Úvalnem a Branicemi nebo pokračování spolupráce mezi školami i bez dotačních prostředků. To byla jen některá témata, kterým se v úterý 8. ledna věnovali zástupci Krnova, Hlubčic, Branic a hlubčického okresu na setkání, které se uskutečnilo na krnovské radnici.

Foto: MěÚ Krnov

„Přestože původním cílem jednání bylo především seznámit se s našimi nejbližšími polskými partnery, věnovali jsme se už konkrétním záležitostem. Asi nejvíce mě potěšilo, že polská strana otevřela téma vybudování cyklostezky vedoucí po náspu bývalé železniční tratě z Krnova do Hlubčic s pomocí evropských dotačních prostředků určených na česko-polskou spolupráci. Jde o velkou výzvu do příštího programovacího období, která bude záviset především na vyřešení vlastnických vztahů, ale je to jedinečná příležitost vybudovat mezi našimi městy díky zajímavému okolí něco víc, než jen obyčejnou cyklotrasu,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

V diskusi se účastníci setkání zabývali také problémy spojenými se studiem polských občanů na českých univerzitách v pohraničí, výukou češtiny v polských školách a polštiny v českých školách anebo dopadem některých nařízení do běžného života škol, kdy třeba škola v Branicích by ráda využívala pro plavecký výcvik blízký krnovský bazén, ale protože děti při překročení hranice musejí mít pokaždé povolení a doklad, je pro ně jednodušší cestovat do vzdálenějšího místa v Polsku.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.