RÝMAŘOV | Kříž byl poškozen povětrnostními vlivy i vandaly a vyžadoval rozsáhlou opravu: povrch byl znečištěn usazeninami a biologickými depozity, na některých místech byl poškozen vyrytými nápisy a vrypy, na přední straně polit červenou barvou. Spodní část byla poškozena vzlínáním vody z okolního promáčeného terénu.

Foto: MěÚ Rýmařov

Kamenný kříž umístěný severovýchodně od hřbitova je vyroben z krupníku (přeměněná hornina tvořená mastkem, chlority, karbonátem a křemenem), litinová postava ukřižovaného Krista má pohled obrácen k nebi.

V zadávacím řízení, které vyhlásil odbor školství a kultury Městského úřadu Rýmařov v červnu 2017, byla pro realizaci celkové opravy kříže vybrána firma Svatopluka Bedřicha z Lomnice u Rýmařova. Objekt bylo nutno rozebrat, s ohledem na použitý druh kamene šetrně očistit mokrou cestou měkkými kartáči, místa prasklin ošetřit biocidním prostředkem a mechanicky dočistit. Proběhlo opakované zpevnění organokřemičitými prostředky, praskliny byly injektovány, staré vysprávky odstraněny a poškozená místa spojena za pomoci antikorozních čepů a dotmelena minerálními tmely a umělým kamenem.

Aby se zabránilo biologickému poškození základny kříže a vzlínání vody, byla odkopána zemina a do prostoru izolovaného geotextilií a říčními oblázky byl vybudován nový betonový základ nad okolní terén. Kříž byl hydrofobizován a biocidně ošetřen, litinová postava Krista byla opravena, napatinována grafitovou barvou a byl také doplněn štítek INRI.

Celkové náklady na uvedené práce činily 127 400 korun, celou částku hradilo město Rýmařov ze svého rozpočtu.