RÝMAŘOVSKO | V místní části Ondřejov byl v minulých dnech opraven kříž poděkování Bohu a památník obětem 1. světové války.

Foto: MěÚ Rýmařov

Kříž poděkování Bohu z tmavé leštěné žuly byl v minulosti již opravován – prasklina byla stažena plechovou objímkou, která vlivem zatékání vody a působení mrazu v zadní části praskla. Už předtím však nepůsobila příliš esteticky, kříž byl uvolněný a chyběl na něm korpus Krista, který na něm byl dříve umístěn.

Při současné opravě byla plechová spona odstraněna, kříž byl snesen, byla vyrobena nová základna a kříž znovu umístěn na těleso spodní části. Současně byl doplněn o korpus Krista. Samotný kříž byl očištěn, navoskován a nápisy přepsány stříbrnou barvou. Opravu provedl Svatopluk Bedřich ml. z Lomnice za celkovou částku 31 800,00 Kč.

Památník obětem 1. světové války má spodní a střední blok vyzděn z žuly, na nich je umístěna deska ze slezského mramoru, na spodním bloku je umístěna žulová leštěná deska se jmény obětí. Pomník je umístěn v těsné blízkosti vzrostlého jasanu, jehož kořeny blok památníku odtlačovaly a došlo k vychýlení objektu ze svislé osy. Podle stanoviska odboru životního prostředí již vzhledem ke svému stáří strom neporoste tak intenzívně, aby docházelo k většímu naklánění spodní části pomníku, proto byl pomník ponechán na původním místě v původní podobě, jen s malými opravami spárování.

U jasanu byl proveden ořez pahýlu silné větve nad pomníkem a dvou bočních spodních větví. Střední zděná část pomníku byla rozebrána a přestavěna, aby mohla být umístěna horní část pomníku ve svislé ose. Celý pomník byl očištěn, navoskován a penetrován, jména obětí byla přepsána zlatou barvou. Opravu provedl Svatopluk Bedřich ml. z Lomnice za celkovou částku 44 800,00 korun.

Foto: MěÚ Rýmařov

Zdroj: MěÚ Rýmařov