RÝMAŘOV | Od 1. října 2019 začala v Rýmařově fungovat služba SeniorTAXI, na jejíž provozování proběhlo řádné výběrové řízení. Město Rýmařov upozorňuje všechny, kteří službu využívají nebo hodlají využívat, aby si vždy ověřili, zda si objednávají skutečně taxislužbu dotovanou městem Rýmařov. 

 

Jak už někteří senioři osobně zjistili, objevili se ve městě takoví provozovatelé taxi nebo obdobných služeb, kteří neprávem používají označení SeniorTAXI nebo jemu podobné, ale seniorům pak za jízdu účtují plnou cenu služby stejně jako běžným zákazníkům.

SeniorTAXI je služba určená občanům s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho částech (Harrachov, Ondřejov, Jamartice, Stránské, Edrovice a Janovice), kteří dovršili 70 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P. Senior má možnost v pracovních dnech v době od 06:30-15:00 využít přepravu na předem určená místa ve městě za cenu 20 Kč (resp. 25 Kč z místních částí), a to celkem šestkrát za měsíc.

K využívání uvedené služby je nutno se registrovat v uvedeném termínu kdykoli v úředních hodinách na odboru sociálních věcí v budově Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 48 v prvním patře. Žádost je možno vyplnit předem (formulář žádosti a případně i plné moci je ke stažení na webových stránkách města) nebo až na místě, při registraci je nutno předložit občanský průkaz, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Zdroj: MěÚ Rýmařov