RÝMAŘOV | Pomník obětem 1. světové války je poměrně členitý, nákladný a z výtvarného hlediska zdařilý pomník ze žuly. Je tvořen středovou, do půlkruhu zhotovenou sekcí, postavenou na soklu, na které jsou v přední části na leštěném podkladu uvedena po stranách jména 128 obětí a ve střední části bloku vpředu i vzadu nápisy s letopočty.

Foto: MěÚ Rýmařov

Barva na jménech a letopočtech již byla zašlá a místy zcela chyběla. Žulové prahy po stranách pomníku měly rozvolněné spáry se zřetelnými stopami vegetace a mechů, v podhledových částech se nacházely krusty. Pomník byl značně znečištěn černými spady, exhalacemi a různými biologickými depozity, v zadní části jej vandalové popsali pravděpodobně lihovým fixem.

Firma Svatopluka Bedřicha z Lomnice u Rýmařova provedla opravu soklu, odstranění nečistot ze spár, přespárování a dorovnání jednotlivých bloků. Objekt byl očištěn od mechů, mikoflóry, krust, spadů a depozitů. Sekané písmo bylo očištěno od zbytků barev a všech cca 1650 znaků bylo znovu vypsáno černou barvou. Leštěné části pomníku byly navoskovány, celý objekt byl opakovaně penetrován.

Celkové náklady na opravu pomníku činily 94 850 korun a město Rýmařov je uhradilo ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Rýmařov