RÝMAŘOV | Od 1. října 2019 dotuje město Rýmařov službu SeniorTAXI určenou starším nebo pohybově handicapovaným občanům pro využití k dopravě na vybraná místa ve městě.

Foto: Pixabay

SeniortaxiNárok na službu má každý občan s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho částech (Harrachov, Ondřejov, Jamartice, Stránské, Edrovice a Janovice), který dovršil 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P.

Služba je poskytována:

držiteli průkazu SeniorTAXI vystaveného městem Rýmařov,
pouze na území města Rýmařov včetně místních částí – Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské,
každý pracovní den od 6:30 do 15:00 hodin.
Maximální počet jízd pro jednoho seniora je šest jízd měsíčně v jednom směru.

K využívání služby je nutno se registrovat v úředních hodinách na odboru sociálních věcí v budově Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 48 v prvním patře. Žádost je možno vyplnit předem (zde je ke stažení formulář žádosti a plná moc k vyzvednutí průkazu, pokud si ho senior nevyzvedává sám), při registraci je nutno předložit občanský průkaz, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P (u osob mladších 65 let).