RÝMAŘOV | Rada města Rýmařov schválila na svém zasedání dne 19. srpna 2019 zásady provozování služby SeniorTAXI v Rýmařově. Provozovatel Seniortaxi bude určen na základě výběrového řízení, které bude ukončeno začátkem září, a služba tak bude moci být občanům k dispozici už od 1. října 2019.

Foto: ilustrační – Pixabay

Uživatelem služby SeniorTAXImůže být občan s trvalým pobytem na území města Rýmařov včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské, který dovršil 70 let, nebo je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P (dále pro zjednodušení jen „senior“). Služba bude poskytována pouze v katastrálním území města Rýmařova včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské každý pracovní den v kalendářním roce od 6:30 do 15:00 a na předem určená stanoviště:

autobusové a vlakové zastávky
hřbitov Rýmařov, Jamartice, Janovice
Městská knihovna Rýmařov
Středisko volného času
Základní umělecká škola
kostel, kaple
Diakonie ČCE
Česká pošta, a. s.
Česká spořitelna a.s.
Komerční banka a.s.
Městský úřad Rýmařov
Úřad práce
Podhorská nemocnice a.s.
rehabilitační středisko
ordinace praktických a odborných lékařů
lékárny

Uživatel je oprávněn využít každý měsíc nejvýše 6 jízd v jednom směru.

Senior si před zahájením využívání služby podá žádost o zprostředkování této služby na odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov, na 8. května 48. Při podání žádosti předloží senior svůj občanský průkaz, případně průkaz ZTP a ZTP/P, na základě kterých obdrží průkaz Seniortaxi Rýmařov, kterým se bude prokazovat přepravci. Senior zaplatí přepravci přímo na místě za přistavení vozidla částku 20 Kč v rámci města Rýmařov, případně 25 Kč, pokud senior nastupuje v místních částech Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské. Senior může být přepraven s jednou doprovázející osobou. Objednání služby bude probíhat pracovní den přede dnem, v němž hodlá využít služby, na telefonním čísle 702 266 763.

Přepravce se zavazuje, že jeho vozidla budou pojištěna jak ze zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním a připojištěním všech sedadel. Přepravce plně odpovídá za řádný technický stav vozidel vč. udržování jejich čistoty jak zvenčí, tak i uvnitř. Přepravce je povinen umožnit seniorovi přepravu menších břemen, spoluzavazadel a invalidních vozíků a má právo odmítnout poskytnout službu seniorovi, který je pod vlivem alkoholu nebo znečištěný.

Zdroj: MěÚ Rýmařov