RÝMAŘOVSKO | V současné době  vyplácí pobočka České pošty, s.p. v Janovicích důchody celkem 33 příjemcům, pobočka v Rýmařově pak 206 příjemcům. V současné době si mohou příjemci důchodů z Janovic volit z více možností, jak svůj důchod v řádném výplatním termínu obdržet.

Foto: ilustrační – Pixabay

Založení osobního účtu na pobočce pošty

Příjemci si mohou založit osobní účet ČSOB přímo na pobočce pošty a následně si na něj nechat důchod posílat. Mohou pak platit bankovní kartou, nebo si celý důchod vybrat z bankomatu. Více informací poskytne kterákoli pobočka České pošty.

Samozřejmě je také možno založit si účet u jakékoli jiné banky a o zasílání důchodu na tento účet požádat přímo Okresní správu sociálního zabezpečení.

Doručení na adresu bydliště

Senioři mohou požádat o doručení důchodu na svou adresu. Tuto možnost je nutné sjednat na kterékoliv pobočce pošty na základě žádosti o změnu důchodové služby. Důchod je doručován příjemci poštovním doručovatelem na adresu uvedenou na výplatním dokladu. Pokud není příjemce důchodu zastižen, je důchod uložen na poště v Rýmařově.

Vyzvednutí na jiné pobočce pošty

Pokud si příjemci chtějí důchod nadále vyzvedávat na poště, je nutno do 30. června 2023 vybrat jakoukoli poštu, která jim z hlediska dostupnosti nejlépe vyhovuje. Na vybrané pobočce vyplní žádost o změnu důchodové služby a předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad od předchozího vyplaceného důchodu. Žádost je nutno podat nejméně 10 pracovních dnů před výplatním termínem.

Pro vyzvednutí důchodu na pobočce v Rýmařově mohou příjemci využít SeniorTAXI, což je služba dotovaná městem a je k dispozici všem občanům s trvalým pobytem v Rýmařově a jeho místních částech, kteří dovršili 70 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P. Služba je poskytována v celém katastrálním území města Rýmařova včetně místních částí Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské každý pracovní den v kalendářním roce od 6:30 do 15:00. Uživatel je oprávněn využít každý měsíc nejvýše šest jízd v jednom směru.

Pokud má senior zájem o využívání služby, musí podat žádost na odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 48 – žádost je ke stažení také na webových stránkách města. Senior zaplatí přepravci přímo na místě za přistavení vozidla částku 20 Kč v rámci města Rýmařova, případně 25 Kč, pokud nastupuje v místních částech Harrachov, Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské. Senior může být přepraven s jednou doprovázející osobou. Službu (jízdu) si musí zájemce objednat pracovní den přede dnem, v němž hodlá využít služby, na telefonním čísle 702 266 763.

Co se bude dít, pokud si žádnou z možností do 30. června nestihnete vybrat?

Pokud důchodce podání žádosti nestihne, o peníze samozřejmě nepřijde. Ve výplatním termínu doručí poštovní doručovatel důchod na adresu jeho bydliště a předá jej příjemci osobně. Pokud příjemce nebude zastižen, bude důchod uložen na poště v Rýmařově, kde bude možno si jej vyzvednout.

Zdroj: MěÚ Rýmařov