RÝMAŘOV | Město Rýmařov připravilo rekonstrukci Husovy ulice – opravu komunikace, opravu a vybudování nového chodníku a revitalizaci zelených ploch; součástí rekonstrukce je i vybudování dešťové kanalizace, parkovacích stání, stání pro kontejnery a nový chodník od autobusového nádraží.

Foto: MěÚ Rýmařov

Aby mohl být záměr realizován v celé šíři tak, jak jej architekti ve spolupráci s památkáři navrhli, je třeba odstranit prodejní stánek typu Okal, který stojí na jedné ze zpevněných (odpočinkových) ploch. K odstranění objektu vydal rýmařovský stavební úřad exekuční příkaz, který je v současné době pravomocný a vykonatelný. Stavba bude v druhé polovině října odstraněna a odvezena k uskladněnína určené místo, jelikož se kvůli exekučnímu příkazu nejedná o klasickou demolici. Přípojky vody a kanalizace, které stánek využíval, zůstanou v zemi a budou odborně zaslepeny, nadzemní přípojka elektřiny bude odpojena.

Odstranění stánku bylo plánováno dříve, ale došlo k průtahům zapříčiněným výběrem zhotovitele. Akci nyní provedou Městské služby Rýmařov, s.r.o. za celkovou cenu cca 240 tis. Kč.

Samotná rekonstrukce Husovy ulice bude zahájena na přelomu října a listopadu. Letos budou provedeny výkopy a uložení dešťové kanalizace, které si přes zimní období dostatečně „sedne“, a v jarních měsících bude stavba pokračovat. Předpokládá se, že práce budou trvat celkem 160 kalendářních dnů.

Zdroj: MěÚ Rýmařov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.