RÝMAŘOV | Zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 23. září 2021 schválilo přijetí daru od Starokatolické církve v ČR a městu tak bude patřit dřevěná zvonička v Jamarticích.

Foto: MěÚ Rýmařov

Starokatolická církev v ČR nabídla městu darování zvonice v Jamarticích včetně pozemku na začátku letošního roku, protože pro objekt nemají starokatolíci žádné využití, ani nemají na Rýmařovsku ani v širším okolí žádné členy církve, kteří by se o stavbu mohli starat.

Starokatolická zvonice je nemovitá kulturní památka – je to ojedinělá dřevěná stavba s dochovanou konstrukcí a dekorativními prvky na Rýmařovsku a tvoří dominantu horní části obce. Podle vyjádření Národního památkového ústavu je to ojedinělá památka tohoto druhu v kraji.

Město Rýmařov o objekt průběžně pečovalo a v roce 1992 podalo i návrh na prohlášení objektu za kulturní památku. Stav objektu byl v té době havarijní – pozednice nesoucí celou dřevěnou kostru objektu byly prohnilé, stejně jako spodní část dveří s rámem a spodní část dřevěného obití, zadní strana byla porostlá mechem, u horních oken chyběly okenice a části lomených oblouků s kružbami, střešní konstrukce jehlancové střechy byla v zadní části propadlá, chyběla střešní krytina, vnější kamenné schody byly uvolněné. Proto byla v letech 1995 a 1996 realizována rozsáhlá oprava objektu po konzultaci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tesařské práce za více než 150 tis. Kč hradilo ze svého rozpočtu město Rýmařov jako uživatel objektu.

Město Rýmařov opakovaně usilovalo o získání dotace na opravu objektu a rovněž o bezúplatný převod objektu do majetku města.

Zdroj: MěÚ Rýmařov