RÝMAŘOV | Na přelomu července a srpna 2021 město Rýmařov nechalo opravit kapličku v Janovicích.

Foto: MěÚ Rýmařov

Kapličku vystavěli v roce 1922 obyvatelé Janovic jako vzpomínku na spoluobčany, kteří zemřeli či zmizeli v 1. světové válce. Jména těch, kteří se do obce již nevrátili, jsou napsána na mramorových deskách, které jsou umístěny uvnitř kapličky. Objekt není kulturní památkou, ale je zapsán jako pietní místo v evidenci válečních hrobů Ministerstva vnitra ČR.

Protože do kapličky zatékalo, bylo nutno opravit střechu a zvoničku, vnitřní a vnější omítky byly vyspraveny a opatřeny novým nátěrem. Desky se jmény byly očištěny, dveře i mříže byly opatřeny novými zámky. U dveří byly umístěny květináče s dekorativními dřevinami.

Zdroj: MěÚ Rýmařov