RÝMAŘOV | V týdnu od 25. dubna 2022 začala oprava místní komunikace Lipové ulice. Budou odstraněny stávající vrstvy chodníků a komunikací, včetně obrubníků, a nahrazeny novými vrstvami. Souběžně bude provedena částečná rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení. Komunikace bude během stavebních prací uzavřena.

Foto: MěÚ Rýmařov

 

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce místní komunikace ulice Lipová, a návrh nového chodníku v úseku jednosměrné části ulice (od parkoviště u Střediska volného času po křížení s ulicí třída Hrdinů). V místě stávající štěrkové plochy vedle pneuservisu, která je využívaná pro odstavování vozidel, je navrženo snížení chodníku. Úsek stávajícího chodníku z litého asfaltu u parčíku bude odstraněn. Výkop bude zasypán zeminou a plocha zatravněna.

Pro nové veřejné osvětlení je navrženo osm osvětlovacích stožárů s LED svítidly. Následně dojde k demontáži starých stožárů včetně betonových základů a napájecích kabelů.