KRNOV | Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová navštívila v pondělí 19. února Krnov. Prohlédla si Karnolu poškozenou prosincovým požárem a společně s vedením města hledala cesty, jak i  za změněných podmínek zachovat evropskou dotaci, kterou ministerstvo na revitalizaci této národní kulturní památky poskytlo.

Foto: MěÚ Krnov

 

Projekt „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ získal minulý rok prostřednictvím ministerstva dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která má pokrýt až devadesát procent způsobilých výdajů. Cílem projektu za 123 milionů korun je přeměna nevyužívané továrny na textilní muzeum a centrum kultury, vzdělávání a setkávání.

„Chtěli jsme vidět stav věci a zjistit, jak moc se změní projekt a náklady na jeho realizaci, jestli udržíme smysl regionálního operačního programu, to znamená, že to bude nadále národní kulturní památka, a jestli dodržíme termín 31. 12. 2020. Protože jsme na tyto dotazy dostali od města ujištění, že ano, a jedná o kulturní dědictví našeho národa, městu nabízíme maximální součinnost,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Město v současné době zrušilo výběrové řízení na rekonstrukci objektu, které vyhlásilo vloni na podzim, a zpracovává aktualizaci původní projektové dokumentace. Z ní bude zřejmé, jaké práce kvůli požáru přibydou, případně se nebudou realizovat. „Na základě této aktualizace pak připravíme výběrové řízení nové. V revitalizaci Karnoly chceme pokračovat, byť uděláme drobné úpravy, protože už dezinatura není ve stavu posledního pracovního dne, ale v jiném režimu, a to „po požáru“. Naším cílem je, abychom projekt dokončili, aby byl přínosem nejen pro Krnov, ale i okres Bruntál a kraj,“řekl místostarosta Jan Krkoška.

Jak ministryně zdůraznila, zdárná realizace projektu se bude odvíjet především od množství změn v projektové dokumentaci a vysoutěžené ceny. „Evropský program je vázán na památky malého rozsahu s limitem do pěti milionů eur, což může být problém v případě, že náklady tuto hranici překročí a nám se nepodaří vyjednat s Evropskou komisí výjimku, aby limit odstranila. Vzhledem ke složitosti vyjednávání s Evropskou komisí jsem proto město požádala, aby se pokusilo udržet náklady projektu do 123 milionů korun, ale roli budou samozřejmě hrát i další okolnosti, které budeme v Evropské komisi projednávat, například mimořádná situace, která tady požárem nastala,“ přiblížila složitý proces Klára Dostálová a dodala: „Dnes jsme na místě viděli tu spoušť. Je to žalostné, ale věříme tomu, že ve finále tady pomyslné pásky budeme stříhat a že to naše kulturní dědictví v oblasti textilního průmyslu budeme moci navštěvovat.“

Zdroj: MěÚ Krnov