KRNOV | Městu Krnovu se v těchto dnech podařilo dokončit aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci ploch atletického stadionu. Stalo se tak po dvou letech a mnoha peripetiích spojených s problematikou zasakování a odvodu dešťových vod.

Zdroj: MěÚ Krnov

Známa je také odhadovaná cena rekonstrukce, jejíž součástí je položení nového povrchu z polyuretanu na běžeckém oválu i v sektorech pro technické disciplíny a úprava vnitřního travnatého hřiště, kde se počítá s novým travnatým povrchem s automatickým závlahovým systémem. „Cena za rekonstrukci povrchů je 23 milionů korun, další dva miliony korun by měly předběžně stát vsaky dešťových vod,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Areál lehkoatletického stadionu, včetně památkově chráněné sportovní haly, postavené v roce 1932 podle projektu významného vídeňského architekta a krnovského rodáka Leopolda Bauera, je majetkem města Krnova od 1. ledna 2011. Od té doby se město soustavně věnuje jeho zvelebení. Postupně provádí dílčí opravy haly, v roce 2013 proběhla demolice brány borců, ve východní části stadionu byly odstraněny betonové stupně, dále bylo zlikvidováno staré nefunkční sociální zařízení na severní straně, čtyři unimobuňky i stará pergola a celý areál byl oplocen, aby nedocházelo k jeho devastaci nezvanými návštěvníky. Správcem areálu je společnost Technické služby Krnov.

Na zásadní rekonstrukci běžeckého oválu, sektorů pro technické disciplíny a vnitřní travnaté plochy se město několikrát pokoušelo získat dotaci od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale vzhledem k vysokému počtu uchazečů a skutečnosti, že program byl primárně určen pro tělovýchovné jednoty a sportovní sdružení, nebylo úspěšné.

Zdroj:MěÚ Krnov