KRNOV | Po devíti měsících od zahájení rekonstrukce vnitřních prostor divadla se stavební práce chýlí ke konci.

Foto: MěÚ Krnov

„Dokončený je nový středový vstup do hlediště v přízemí, dále také systém nuceného větrání jeviště a hlediště, který bude rovněž sloužit jako hlavní způsob vytápění s inteligentním způsobem řízení. Vyměněné jsou všechny přívodní kabely do elektrických rozvodných skříní a hygienickým zařízením v prvním patře už také nic nechybí. V souvislosti s rozvodem vzduchotechniky bylo v patře provedeno nové obložení stěn a čela balkonu, v těchto místech rovněž došlo k zaslepení nevyužívaných lóží,“ popsal Petr Mynář z odboru investic a správy majetku.

V těchto dnech pracovníci vyměňují dřevěnou podlahu na jevišti za novou z olše. Zároveň zvenku opravují omítku jižní stěny, která byla hodně oprýskaná, a na rampě stavebně upravují vstupní otvor tak, aby mohlo dojít k nahrazení vrat. Původní kovová budou vyměněna za rolovací plastová. Následovat bude ještě úprava nových podlah stěrkou a položení koberců v sále i okolních chodbách, potažení stěn v lóžích látkou a především závěrečná montáž nových sedadel.

S ukončením prací se počítá v říjnu, což je zhruba o měsíc a půl později, než bylo původně plánováno. V polovině května totiž došlo v podstřeší k přerušení stavebních prací a montáže vzduchotechniky. „V průběhu prací vznikly pochybnosti ohledně skutečného přitížení stávající ocelové konstrukce v podkroví, její pevnosti a únosnosti, a bylo rozhodnuto o vyhotovení statického posudku, včetně provedení zkoušek. Vše dopadlo dobře, ale práce mohly být obnoveny až na konci července,“ vysvětlil Petr Mynář.

Prvním představením, které v opraveném divadle plánuje na přelom roku Městské informační a kulturní středisko Krnov, bude opereta Mamzelle Nitouche v podání operního souboru Slezského divadla Opava.

Budova městského divadla byla postavena v roce 1928 a představuje ojedinělý příklad expresionistické divadelní architektury v českých zemích. Jeho autorem je vídeňský architekt Leo Kammel, žák Jana Kotěry, který nárožní objekt zdramatizoval ostrými štíty a klínovými motivy dekorativních výplní. V průběhu let byly k divadlu postupně přistavěny skladiště a kanceláře, měnila se také jeho kapacita. Původních 1009 míst pro diváky se po různých úpravách zmenšilo na 678 v roce 2020. Obnovení původního středového vstupu do hlediště v přízemí nyní sníží počet diváků na 554.

Zdroj: MěÚ Krnov