KRNOV | Přípravou staveniště a bouracími pracemi byla v minulých dnech zahájena rekonstrukce školní budovy na náměstí Míru pro potřeby základní umělecké školy. Oprava, za kterou město Krnov zaplatí téměř 80 milionů korun včetně DPH, potrvá do konce dubna roku 2023. 

Foto: MěÚ Krnov

Žáci začnou ZUŠ Krnov na nové adrese navštěvovat ve školním roce 2023/2024. „V té době už konečně budeme mít školu 21. století, v níž budou pod jednou střechou všechny vyučované obory. Dětem, ale i rodičům, odpadne složité a mnohdy i nebezpečné přecházení z jedné budovy do druhé. S tím souvisí i lepší organizace chodu celé organizace, včetně ušetřených finančních nákladů na současný chod našich budov. Navíc ještě získáme nový koncertní sál, který bezesporu zvýší prestiž a konkurenceschopnost naší školy,“ uvedl ředitel ZUŠ Krnov Kamil Trávníček, který usiluje o nové prostory pro školu od roku 2012. „Prvotní nápad vznikl před devíti lety ve chvíli, kdy jsem začal aktivně řešit technický stav obou budov naší školy a soustavné stížnosti na hluk kvůli zkouškám Dechového orchestru mladých Krnov v objektu v Revoluční ulici, který sousedí s bytovým domem,“ dodal Kamil Trávníček.

Rekonstrukce školní budovy, která byla postavena v roce 1892, zahrnuje kompletní opravu stávajících prostor a přístavbu koncertního sálu pro sto návštěvníků. Sál se skládá ze dvou sekcí, ze samotného sálu a foyeru. V prostorách školy se budou nacházet učebny, zkušebna dechového orchestru, kanceláře, hygienická zařízení a technické zázemí. Kolektivní obory, tedy výtvarný, taneční a literárně-dramatický, budou umístěny ve třetím nadzemním podlaží. Výtvarníci dostanou k dispozici dvě učebny a keramickou dílnu, učebna tanečního oboru bude mít speciální podlahu s povrchem vhodným pro dětská taneční studia, na stěnách budou umístěna zrcadla a madla, a také dramatický obor bude mít vlastní učebnu. Po přestavbě bude škola kompletně bezbariérová. Pro osoby se zdravotním postižením bude zajištěn vstup do budovy po rampě z prostoru nádvoří, výtah pak najdou v zrcadle centrálního schodiště.

Základní umělecká škola Krnov, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, v současnosti sídlí ve dvou budovách, které jsou v majetku města, a to na Hlavním náměstí a v Revoluční ulici. Oba domy svým dispozičním uspořádáním a stavebně-technickým stavem již nevyhovují soudobým požadavkům.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov