KRNOV | V polovině listopadu bude zahájena částečná rekonstrukce městského divadla. Zahrnuje vnitřní úpravy objektu, které povedou ke zvýšení komfortu diváků i účinkujících a optimalizaci provozních nákladů. Do provozu bude divadlo uvedeno v létě příštího roku.

Foto: MěÚ Krnov

„V průběhu rekonstrukce mimo jiné dojde k výměně sedadel v hledišti a lóžích, k rekonstrukci hygienického zázemí v prvním patře, výměně nášlapných vrstev, opravě akustického obkladu stěn a akustického podhledu stropu v lóžích a bude také obnoven původní středový vstup do hlediště v přízemí. To spolu s dalšími úpravami sníží počet diváků o 124, ze současných 678 na 554,“ uvádí Jan Šrubař z odboru veřejných zakázek.

Pro návštěvníky méně viditelné, ale pro provozovatele kulturního stánku zásadní změny se dotknou vytápění. „Bude vybudován systém nuceného větrání jeviště a hlediště, který bude rovněž sloužit jako hlavní způsob vytápění dotčených prostor s inteligentním způsobem řízení,“ dodává referent. Výměny se dočkají i přívodní kabely do elektrických rozvodných skříní. „Během posledních let došlo k postupné výměně podružných rozvaděčů a částečné výměně rozvodů. Nicméně hlavní rozvodna a hlavní kabelové trasy zůstaly původní. Proto byla navržena jejich kompletní náhrada,“ upřesňuje Jan Šrubař.

Zároveň stále pokračují práce na opravě soklu divadla a návazných zídek, které měly být podle původní smlouvy dokončeny v závěru srpna. „Realizace se ale protáhla kvůli žulovým deskám, z nichž je proveden obklad. V době jarní koronavirové krize byla omezena jejich výroba, následně došlo ke změně jejich vzhledu. Původní šanýrované desky totiž nebylo možné přizpůsobit nerovnostem chodníku a docílit návaznosti šanýrů u jednotlivých sousedních desek. Na základě dohody s památkáři pak došlo ke změně rozměrů a rozhodnutí, že obklad bude pouze z hladkých desek. Jejich výrobu ale zdrželo nepříznivé počasí, které ztížilo čerpání vody z lomů a znemožnilo těžbu žulových bloků,“ vysvětluje referent odboru veřejných zakázek Lubomír Stýskala.

Městské divadlo v Krnově představuje, vedle přestavbou poškozené budovy divadla v Kamenickém Šenově, ojedinělý příklad expresionistické divadelní architektury v českých zemích. Jeho autorem je vídeňský architekt Leo Kammel, žák Jana Kotěry, který nárožní objekt zdramatizoval ostrými štíty a klínovými motivy dekorativních výplní.

Zdroj: MěÚ Krnov