KRNOV | Po roce skončila oprava ploch a tribun atletického stadionu a na běžecký ovál i do sektorů pro technické disciplíny se vrátili atleti. Od pondělí 14. června může běžeckou dráhu využívat také veřejnost.

Foto: MěÚ Krnov

„Dráha bude pro veřejnost otevřena každý den od 18 do 20 hodin. V jiný čas mohou běžci přijít také, ale v době přítomnosti organizovaných skupin, mezi něž patří například atletický oddíl nebo školy, mají tyto skupiny před veřejností přednost,“ uvedla Alžběta Nykodymová z Technických služeb Krnov s tím, že vstup na travnatou plochu uvnitř oválu je v současné době zakázán, jelikož ještě nedošlo k růstu trávy.

Oprava atletického stadionu byla zahájena v červnu loňského roku a za 40 milionů korun.

Rok trvající stavební práce na stadionu zahrnovaly opravu běžeckého oválu, když typ i počet drah byl zachován, ale dřívější škváru nahradil povrch z polyuretanu. Ten byl aplikován také v multifunkčních sektorech pro technické disciplíny, které byly vytvořeny také v prostoru vnitřní plochy jižní zatáčky oválu. Oprava se dotkla i travnatého hřiště, které dostalo nový povrch s automatickým závlahovým systémem.

Travnatá plocha má velikost 94 krát 70 metrů a bude sloužit jako dopadová plocha pro vrhačské disciplíny a jako fotbalové hřiště. Součástí stavby byl rovněž odvod dešťových vod do vsakovacího objektu, přeložka dešťové kanalizace, výměna zábradlí, instalace osvětlení a byla dodána nová venkovní schodiště. Došlo také na opravu tribun a instalaci nových sedadel.

Nové je také vybavení certifikovaným sportovním náčiním, které umožní pořádat trénink atletů v jednotlivých disciplínách i konání soutěží. Z prvků sportovního vybavení to jsou například běžecké překážky, doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči, a to včetně krytů, překážky pro steeplechase, skládací elektronický odečet nebo označníky běžeckých drah.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

top