KRNOV | Červenec 2024 a listopad 2025. To jsou podle Ředitelství silnic a dálnic ČR předpokládané termíny zahájení dvou krnovských silničních staveb – přeložky silnice v Petrovické ulici, od křížení s obchvatem po hraniční přechod, a západního obchvatu města.

Foto: ilustrační – Pixabay

Vyplývá to z harmonogramu krnovských dopravních staveb, který v minulých dnech ŘSD zaslalo polskému Generálnímu ředitelství silnic a dálnic v Opolí. „Splnilo tím příslib, k níž se zavázalo během našeho lednového jednání v Hlubčicích. Ty už několik let čekají na dokončení obchvatu a zvýšenou aktivitou v oblasti výstavby silniční infrastruktury na české straně chtějí poukázat na nutnost jeho dostavby,“ řekl místostarosta Pavel Moravec.

Ředitelství silnic a dálnic ČR dále polské straně sdělilo, ž v rámci přípravných prací byl zpracován dopravní model a v současné době je prověřována ekonomická efektivita stavby. „Výsledky všech přípravných prací budou následně předloženy Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, která rozhodne o dalším postupu. Předpokládaný termín jednání komise v uvedené věci předpokládáme koncem června roku 2019,“ uvedl ředitel Správy Ostrava Tomáš Opěla.

Harmonogram předpokládaných termínů u krnovských dopravních staveb

I/57 Krnov – SV obchvat

– probíhá realizace

Termíny podle smlouvy o dílo:

– zprovoznění stavby 1/2021

– dokončení stavby 8/2021

I/45 Krnov – hraniční přechod

– k dispozici územní rozhodnutí

Předpokládané termíny:

– záměr projektu, hodnocení ekonomické efektivnosti 5/2019

– schválení v Centrální komisi 6/2019

– EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), geotechnický průzkum 4/2020

– dokumentace pro stavební povolení 12/2020

– majetkoprávní vypořádání 12/2022

– stavební povolení 12/2022

– vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby 2023

– příprava soutěže do 12/2023

– uzavření smlouvy na realizaci 6/2024

– zahájení stavby 7/2024

I/45 Krnov – západní obchvat

– k dispozici EIA

Předpokládané termíny:

– záměr projektu, hodnocení ekonomické efektivnosti 4/2019

– schválení v Centrální komisi 6/2019

– dokumentace pro územní rozhodnutí 3/2020

– geotechnický průzkum 2020

– dokumentace pro stavební povolení 10/2021

– majetkoprávní vypořádání 7/2023

– stavební povolení 6/2024

– vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby 03/2025

– příprava soutěže do 4/2025

– uzavření smlouvy na realizaci 10/2025

– zahájení stavby 11/2025

Zdroj: MěÚ Krnov