KRNOV | Krnov má nové vedení. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které se konalo 19. listopadu, si nejdůležitější posty mezi sebou rozdělila koalice složená z Krnovských patriotů a hnutí ANO, tedy ze subjektů, které v komunálních volbách dostaly od voličů nejvyšší počet hlasů. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice 15 křesel.

Foto: MěÚ Krnov

Starostou byl zvolen Tomáš Hradil (Krnovští patrioti). Prvním místostarostou se pro příští čtyři roky stal Miroslav Binar (ANO) a post druhého místostarosty obsadil Pavel Moravec (Krnovští patrioti). Tři uvolněné zastupitele v radě města doplnilo šest neuvolněných. Jsou to Miroslav Indrák (ANO), Jana Koukolová Petrová (ANO), Jan Krkoška (ANO), Zuzana Matelová (Krnovští patrioti), David Ratiborský (ANO), Kamil Trávníček (Krnovští patrioti). Složení devítičlenné rady města se po volbách obměnilo ze dvou třetin.

Zastupitelé dále schválili oddávající. Těmi se kromě starosty a obou místostarostů stali Michal Brunclík, Jana Koukolová Petrová, Ladislav Sekanina a Kamil Trávníček.

Po svém zvolení starosta Tomáš Hradil uvedl: „V Krnově bydlím bez necelého měsíce 39 let, je to pro mě naprosto srdeční záležitost a vím, že očekávání od pozice starosty jsou obrovská. Nemůžu vám proto slíbit nic jiného, než že budu tvrdě pracovat a pokusím se vaše očekávání naplnit. Od mých dvaceti dvou let se zabývám vedením lidí. To je to, co umím, v čem jsem dobrý a co bych chtěl přenést na městský úřad. Krnovští patrioti mají skvělý tým lidí, náš koaliční partner za uplynulé čtyři roky hodně zapracoval a vidím v jeho řadách velké množství velmi schopných lidí. I ve stranách, které jsou teď opoziční, se nachází celá řada mimořádných osobností. Krnov má mnoho nadšenců, kteří tady žijí a mají plno výborných myšlenek a přitom se do komunální politiky třeba vůbec nezapojili. Na co se chci nejvíce soustředit, je všechny tyto lidi, které jsem zmiňoval, propojovat, stmelovat. Pokud se to podaří a budeme dohromady spolupracovat, tak Krnov z toho bude jen těžit.“

Ve své řeči rovněž neopomněl zmínit, že jeho zvolením v Krnově končí po třech volebních obdobích éra žen – starostek. „Složení nejužšího vedení města je čistě pánská záležitost, v radě města pak jsou z devíti členů pouze dvě ženy. Přesto bych rád ženy zmínil a vyzval nás, muže, abychom na ně nezapomínali a dál je podporovali v tom, aby se komunální politiky účastnily, protože to považuji na nesmírně důležité, snad se nám tím podaří zapojit i další,“ řekl Tomáš Hradil.

Druhé zasedání zastupitelstva města je naplánováno na středu 12. prosince. Zastupitelé se ale sejdou už dříve, a to v pondělí 26. listopadu, aby se na pracovním jednání seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2019. První schůze rady města se bude konat ve středu 28. listopadu.

Zdroj: MěÚ Krnov