BRUNTÁLSKO, VRBENSKO | Na Vrbensku se čeká na schválení opravy silnice z Vrbna do Karlovic. Rozpracována je také projektová dokumentace pro opravu silnice Vrbno – Heřmanovice. Prozradil redakci zpravodajství STA Bruntálsko vedoucí bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje a krajský zastupitel Jaroslav Kala.

Moravskoslezský zastupitel a šéf správy silnic na Bruntálsku Jaroslav Kala (uprostřed). Foto: MSK

Letos se plánuje oprava silnice Vrbno pod Pradědem – Karlovice. O jakou délku silnice se bude přesně jednat? 

„Projektová dokumentace je zpracována pro délku asi 3,7 kilometrů v úseku od okružní křižovatky v centru města po křižovatku na Karlovice. V jaké délce bude oprava realizována v letošním roce, bude známo po schválení v orgánech Moravskoslezského kraje.“

V jakém období bude rekonstrukce probíhat? Kdy je plánovaný začátek a konec? 

„Bude rozhodující, kdy se podaří vysoutěžit zhotovitele.“

K jakému omezení dojde v daném úseku? 

„Dojde k úplné uzavírce se zajištěním průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a autobusové dopravy.“

Co všechno se bude opravovat? Jaká společnost vše bude zajišťovat? Kolik vše bude stát? 

„Bude provedena oprava komunikace a doplnění bezpečnostních prvků. Realizační firma a cena opravy bude známa po skončení soutěže.“

Jaká technika bude využita? 

„Bude to záležet na zhotoviteli.“

Jaké další opravy silnic plánujete na Vrbensku? Kolik se plánuje zde investovat finančních prostředků na tyto rekonstrukce? Budou další omezení? 

„Jsou rozpracovány projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu evidenčního čísla 445-032 a opravu silnice II/445 Vrbno – Heřmanovice.“

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.