KRNOV, KRÁSNÉ LOUČKY | V místní části Krásné Loučky v Krnově je od prosince 2022 umístěn radar. Za dobu provozu město rozdalo pokuty za více než 17 milionů, vybráno bylo přes 13 milionů korun.

Foto: Ilustrační Pixabay

 

Na území Krnovska se dosud nachází jen jeden stacionární rychloměr, a to v Krásných Loučkách, které jsou součástí města Krnova. Do provozu byl uveden v prosinci 2022 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu, což se daří. Množství dopravních přestupků, které souvisely s překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel při průjezdu Krásnými Loučkami, v loňském roce klesl na polovinu.

„Počet přestupků, které jsme vloni obdrželi k projednání, od začátku roku postupně klesal. Zatímco v lednu jich bylo 2 580, v prosinci jsme převzali k řešení 1 112 případů. Nejmenší počet jsme zaznamenali v listopadu, a to 830,“ uvedl vedoucí odboru správního Petr Žukovský.

Ne všechna překročení rychlosti se ale k úředníkům dostanou. „Za rok fungování radaru, tedy od 6. 12. 2022 do 5. 12. 2023, jsme evidovali celkem 20 955 událostí. Z toho jsme museli některé vyřadit. Šlo například o vozidla integrovaného záchranného systému, která měřeným úsekem projela za použití výstražného zařízení, a také některá vozidla, zejména ze zahraničí, která měla nečitelné registrační značky, nebo respektive takové, které se nedaly dohledat. Celkově jsme odboru správnímu k projednání předali 19 671 přestupků,“ sdělil Pavel Moravec.

Za výše uvedené období bylo za tyto skutky na pokutách uloženo celkem 17 269 850 korun, z nichž již bylo uhrazeno více než 13 milionů korun. Za pořízení radaru město zaplatilo téměř 1,5 milionu korun, 726 tisíc korun stály softwary a licence, další náklady jsou spojené s poštovným a přijetím dvou úředníků pro tuto agendu. Roční provoz samotného radaru vyjde na 250 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Krnov