KRNOVSKO | Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude do konce září na přechodu pro chodce v Krásných Loučkách umístěn poptávkový semafor. Práce už začaly. Zahrnují instalaci sloupů se semafory, úpravu přechodu a řešení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem. 

Foto: Pixabay

„Chodci budou semafor ovládat tlačítkem umístěným na sloupu. Po stlačení tlačítka naskočí červená pro auta a chodec bezpečně přejde přechod. Za určený čas vozidlům opět naskočí zelená,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku. Původně město zvažovalo instalaci zpomalovacího semaforu, který by byl zároveň i poptávkový, tedy stejný jako na příjezdu od Opavy nebo Bruntálu. „Ke zpomalovacímu semaforu ale Policie ČR vydala záporné stanovisko,“ vysvětlil tajemník Pavel Osadník.

Aby docházelo k plynulejšímu a bezpečnějšímu zastavení vozidel, ještě na podzim bude na semafor instalováno dynamické řízení světelné signalizace. To umožní podle dopravních nároků v reálném čase bezprostředně reagovat na průběh dopravy a v závislosti na okamžité poptávce měnit délky signálů. „Příprava semaforu na instalaci dynamického řízení provozu je součástí této zakázky,“ doplnil Pavel Švestka

Rychlost vozidel projíždějících přes Krásné Loučky je alarmující. V průběhu loňského orientačního sčítání dopravy a měření rychlosti bylo za osm dnů detekováno téměř 50 tisíc vozidel, z nichž 70 procent jelo vyšší rychlostí než povolenou padesátkou. Změnit chování řidičů by měl radar, který bude osazen na dokončený semafor. Dodavatelem radaru za téměř 1,5 milionu korun, který dokáže měřit okamžitou rychlost vozidel v obou směrech a pořizovat fotografie, je společnost Empesort. Dalších 776 tisíc korun stojí software, který zajistí přenos dat mezi programovým vybavením radaru a systémem, jenž využívá městská policie, a umožní dohledat vozidlo v centrálním registru vozidel. Poté bude následovat zpracování přestupku v dopravě pracovníky odboru správního.

Zdroj: MěÚ Krnov