KRNOV | V průběhu letošního roku se v ulicích Krnova objeví další tři stacionární radary, které budou měřit rychlost vozidel v místech, kde řidiči často překračují nejvyšší povolenou rychlost. Umístěny budou v ulicích Ježnická, Partyzánů a Petrovická, tady v úseku mezi obchvatem a státní hranicí. Počet radarů v Krnově tak vzroste na čtyři.

Foto: ilu.Pixabay

Veřejnou zakázku na dodavatele radarů město vyhlásí pravděpodobně v únoru. „Instalace radarů pak bude probíhat po etapách, abychom měli jistotu, že zvýšenou administrativní zátěž spojenou s jejich zprovozněním dokážeme zvládnout. Nebudou totiž jen tři. Další dva chce na svém území umístit Město Albrechtice a naší povinností jako obce s rozšířenou působností je zúřadovat i tamní přestupky,“ uvádí velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Na území Krnovska se dosud nachází jen jeden stacionární rychloměr, a to v Krásných Loučkách, které jsou součástí města Krnova. Do provozu byl uveden v prosinci 2022 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu, což se daří. Množství dopravních přestupků, které souvisely s překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel při průjezdu Krásnými Loučkami, v loňském roce klesl na polovinu. „Počet přestupků, které jsme vloni obdrželi k projednání, od začátku roku postupně klesal. Zatímco v lednu jich bylo 2 580, v prosinci jsme převzali k řešení 1 112 případů. Nejmenší počet jsme zaznamenali v listopadu, a to 830,“ uvedl vedoucí odboru správního Petr Žukovský.

Ne všechna překročení rychlosti se ale k úředníkům dostanou. „Za rok fungování radaru, tedy od 6. 12. 2022 do 5. 12. 2023, jsme evidovali celkem 20 955 událostí. Z toho jsme museli některé vyřadit. Šlo například o vozidla integrovaného záchranného systému, která měřeným úsekem projela za použití výstražného zařízení, a také některá vozidla, zejména ze zahraničí, která měla nečitelné registrační značky, nebo respektive takové, které se nedaly dohledat. Celkově jsme odboru správnímu k projednání předali 19 671 přestupků,“ sdělil Pavel Moravec.

Za výše uvedené období bylo za tyto skutky na pokutách uloženo celkem 17 269 850 korun, z nichž již bylo uhrazeno více než 13 milionů korun. Za pořízení radaru město zaplatilo téměř 1,5 milionu korun, 726 tisíc korun stály softwary a licence, další náklady jsou spojené s poštovným a přijetím dvou úředníků pro tuto agendu. Roční provoz samotného radaru vyjde na 250 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Krnov