MSK | V pátek 30. června 2023 a v sobotu 1. července 2023 proběhly v Moravskoslezském kraji první dopravně bezpečnostní akce, které byly vyhlášeny v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti se začátkem letních prázdnin.

Foto: Policie ČR

Akce byla primárně cílena na řidiče, u kterých se policisté zaměřili zejména na věnování se řízení, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a v neposlední řadě také na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Jejich pozornost však byla zaměřena i na zranitelné účastníky silničního provozu, kteří mají o prázdninách více prostoru pro trávení volného času venku, ať již na kole, koloběžce či jiném sportovním náčiní. 

 

Během těchto dvou dnů policisté zkontrolovali celkem 3156 vozidel. Zaznamenáno bylo 641 dopravních přestupků, z toho 589 jich bylo vyřízeno v příkazním řízení v souhrnné výši 314 100 korun. Příslušnému správnímu orgánu policisté oznámili 52 přestupků. 

 

Nejčastějším prohřeškem u řidičů bylo překročení povolené rychlosti, a to ve 172 případech. Druhým nejčetnějším přestupkem bylo telefonování za jízdy (v počtu 86) a třetím nevyhovující technický stav vozidla (v počtu 72). Bezpečnostní pás pak nepoužilo 29 řidičů a ve 27 případech policisté zjistili, že vozidlo nedisponuje platnou dálniční známkou. Na cesty vyjelo po požití alkoholu celkem 18 řidičů a dalších 7 bylo pod vlivem jiných návykových látek.

 

V průběhu celých letních prázdnin budou policisté v Moravskoslezském kraji provádět zvýšený dohled nad silničním provozem a všemi jeho účastníky. 

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR