MSK | Poslední dva pracovní dny minulého týdne se moravskoslezští dopravní policisté v rámci mezinárodní dopravně bezpečnostní akce ROADPOL zaměřili na kontrolu především nákladních vozidel spojenou s přepravou nebezpečných věcí podle dohody ADR a zákona o silniční dopravě. Kontrole však neunikli ani řidiči autobusů a osobních motorových vozidel.

Foto: Policie ČR

Během dvou dnů policisté zkontrolovali celkem 253 vozidel a zjistili 84 dopravních přestupků, z nichž 68 vyřešili blokovými pokutami ve výši přes 66 tisíc korun. Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo držení telefonu za jízdy, a to v 19 případech. Další čtyři řidiči nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem. Nevyhovující technický stav policisté odhalili u 10 vozidel. Ve dvou případech pak byli řidiči za jízdy pod vlivem alkoholu.

U nákladních vozidel dopravní policisté zjistili v 8 případech překročení maximální přípustné hmotnosti a celkem v 19 případech porušení tzv. sociálních předpisů (např. nedodržení doby jízdy či bezpečnostních přestávek, nesprávné používání či neoprávněná manipulace s tachografem). Samotné porušení dohody ADR v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí policisté odhalili u pěti vozidel. Ve 12 případech uložili policisté řidičům za porušení zákona o silniční dopravě kauce ve výši 280 tisíc korun.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

top